در صورت هرگونه سوال یا نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر محمد میره ای, مکاتبه نمایید:  mirehei@ut.ac.ir