تعداد مقالات: 76

1 بررسی سرمایة اجتماعی و راهکارهای نوآرانة ساکنین در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از بیماری کوئید-19 نمونة موردی نواحی منفصل در شهر سنندج
کسری کتاب اللهی*؛ مریم رمضانی؛ مرتضی میرغلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.16 K)

2 بررسی تاب آوری اقتصادی در کشور های منتخب صادرکننده نفت با در نظر گرفتن نقش فساد
سید حامد حکم آبادی؛ محمدعلی فلاحی*؛ مصطفی سلیمی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.14 K)

3 مطالعه عوامل تأثیرگذار بر انگیزه بخشی و پویایی فعالیت های فرهنگی دانشجویان و تاب آوری آن در دانشگاه
زهرا مالمیر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.32 K)

4 سرمایه اجتماعی زنان ساکن در بافت حاشیه ای شهر مشهد و الزامات سیاستگذاری برای ارتقاء آن
سیمین فروغ زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.07 K)

5 طراحی مدل نشاط اجتماعی با تاکید بر توسعه ورزش شهروندی و آزمون متغیرهای سازه با استفاده از روش شبکه‌های عصبی چندلایه پرسپترون
امیر محسنی؛ حسن زارعی متین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770 K)

6 بررسی نقش نظام آموزش الکترونیکی در ایجاد سرمایه اجتماعی بین اساتید دانشگاه
حمیدرضا نعمت الهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.91 K)

7 ارتقاء سرمایه اجتماعی با شهر هوشمند وضع آگاه، زمینه ساز تاب آوری در بحران کرونا
علیرضا فریدونیان*؛ مهدی نوذریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (773.61 K)

8 Resilience to Sanctions A Case Study Regarding Gender
Nadia MAFTOUNI*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.43 K)

9 The social effects of digital transformation and its role in increasing social resilience
Seyed Mohammadbagher Jafari*؛ Fahimeh Estiri؛ سپیده ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.49 K)

10 بررسی اثرپذیری شهر تاب‌آور از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی؛ شهر کرج)
راضیه دردمند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.98 K)

11 رابطه عواطف تحصیلی، ساختار توانمند ساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی با خودکارآمدی خلاق دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز
زینت مهدیانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.89 K)

12 نقش سرمایه اجتماعی در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتال
فاطمه نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.05 K)

13 نقش درس آموخته های کرونا بر مهارت های مثبت اندیشی و تاب اوری براساس سرمایه اجتماعی در بین زنان خانه دار شهر تهران
شفیع باقری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.14 K)

14 An Analysis in the Role of Social Capital in the Resilience of Start-up Rural Businesses
سیدهادی طیب نیا*؛ صدیقه برمیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.15 K)

15 بررسی تأثیر تاب آوری بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجی گری مدیریت عملکرد ریسک و خرید
سیده پری ناز نجار مبارکی*؛ پرویز احمدی؛ مهرداد صدرآرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.6 K)

16 مروری بر پژوهش های تاب‌آوری در گردشگری و روندهای پژوهشی آن: یک تحلیل کتابسنجی
حمیدرضا ایرانی*؛ مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ وحید نورمندی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.49 K)

17 EVALUATION AND RANKING OF SOCIAL RESILIENCE COMPONENTS OF NOWSHAHR RED CRESCENT YOUTH MEMBERS AGAINST CORONAVIRUS EVALUATION AND RANKING OF SOCIAL RESILIENCE COMPONENTS OF NOWSHAHR RED CRESCENT YOUTH MEMBERS AGAINST CORONAVIRUS
sogol rezaei*؛ Taghi azadarmaki
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.9 K)

18 مروری بر مفاهیم و مولفه های بین المللی تاب اوری شهری
محمد کاظم پور تیمورلوئی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.46 K)

19 اپیدمی (کروناویروس) و چالش پایداری اجتماعی در دولت و جامعه ایرانی
محمد تقی سبزه ای*؛ گلناز سلمیانی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.78 K)

20 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تاب آوری با نقش میانجی غرور سازمانی (مورد مطالعه : یک سازمان دولتی در مشهد )
علی حسین زاده*؛ احسان محمدی باجگیران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (868.19 K)

21 بررسی کاربردها و چالش‌های هوش مصنوعی در بخش عمومی
فاطمه بابائیان؛ مصطفی صفدری رنجبر*؛ امین حکیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (592.19 K)

22 سرمایه اجتماعی و تاب آوری روستایی: بحثی پیرامون مفهوم شناسی و نظریه ها
نجم الدین یوسفی؛ محمد تقی سبزه ای*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.36 K)

23 Student resilience in online education during the outbreak of COVID-19; A study at Payame Noor University in quarantine conditions
یوسف غلامی سفر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.86 K)

24 بررسی نقش درآمد بر میزان سرمایۀ اجتماعی افراد وتاب آوری آنان در برابر مخاطرات
مریم رنج بردار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.14 K)

25 Investigating the social capital of Farhangian University students and its relationship with their academic resilience
Roghayeh Alaei*؛ Parviz Ansari Rad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.15 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه