1. سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود
قم نیوز: سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
2. سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی
ایسنا/قم رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران اظهار کرد: سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی با شعار تاب آوری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
3. رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران خبر داد: همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود
حوزه/ رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران گفت: همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود.
4. دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه است
حوزه/ دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری با بیان این که مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه سرمایه اجتماعی است، گفت: توجه به سرمایه اجتماعی یک هدف و تکلیف برای همه مسلمانان است.
5. با حضور مهمانان خارجی ؛ همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود
رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران از برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم با حضور مهمانان خارجی خبر داد.
6. اولین هسته پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی در دانشکدگان فارابی تهران تشکیل شد
حوزه/ عضو شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری گفت: اولین هسته پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی در دانشکدگان پردیس فارابی تهران تشکیل شد.
7. دکتر جاناتان ریشنتال
آقای دکتر جاناتان ریشنتال به عنوان سخنران خارجی
8. اندی پوشکا رییس و دانشیار دانشگاه دانوبیوس رومانی به سخنرانان کلیدی همایش پیوست
9. همکاری رسانه ای با وبسایت های نمایه کننده بین المللی
با همکاری وبسایت های نمایه کننده بین المللی، رویداد اولین همایش بین المللی «سرمایه اجتماعی و تاب آوری» در سایت های مختلف نمایه می شود...