لطفا به نکات زیر در هنگام نگارش مقاله دقت فرمایید:


 • ساختار مقالات مجلات معتبر مانند داشتن بخش های مقدمه، بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش شناسی تحقیق،  تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری بر حسب موضوع مقاله رعایت شود.

 • تعداد صفحات مقاله نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

 • اندازه صفحه A4 انتخاب شود.

 • حاشیه صفحات از بالا و پائین  5 و از سمت چپ و راست 4.5 سانتی متر تنظیم شود.

 • قلم متن  بی  لوتوس 12.5 یا بی نازنین 13 باشد.

 • عنوان مقاله با قلم B Compset  و اندازه 20 باشد.

 • تیترهای درون مقاله با قلم B Compset و اندازه 14 تنظیم شوند.

 • چکیده مقاله حداقل 100 واژه و حداکثر 200 واژه  شامل هدف، روش و نتیجه تحقیق باشد.

 • کلید واژگان کمتر از3 واژه و بیشتراز  5 واژه نباشد.

 • اسم جدول بالای آن اورده شود و اسم نمودار و شکل در زیر آن آورده شود.

 • در اعداد اعشاری از علامت / بجای نقطه اعشار استفاده شود مانند 5/3 بجای 3.5

 • ارجاعات درون متنی و انتهای مقاله به منابع با شیوه APA تنظیم شوند.

 • در بخش منابع، ابتدا منابع فارسی با اندازه 12 و قلم  بی نازنین، سپس منابع لاتین با اندازه 12 و قلم Times New Roman درج شوند.

 • عنوان و چکیده انگلیسی مطابق چکیده فارسی (حداکثر با 200 واژه) بلافاصله بعد از عنوان و چکیده فارسی در مقاله درج شود.

 • عنوان انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman و اندازه 18 تنظیم شود.

 • مقاله می‌بایست به صورت دو فایل در سایت بارگزاری شود. فایل اول تنها شامل متن مقاله (بدون اسامی نویسندگان) و فایل دوم اسامی و مشخصات نویسندگان باشد. مقالاتی که این ساختار را رعایت نکنند داوری نخواهند شد.

همایش برای دانشجویان و اساتید دانشکدگان فارابی رایگان است. همچنین مقاله ارسالی اگر به زبان انگلیسی باشد رایگان است.در غیر اینصورت هزینه ارایه گواهی مقاله در همایش برای دانشجویان 200 هزار تومان و برای سایر افراد 250 هزار تومان است.

شماره شبای حساب دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی IR390100004001070203005693 با شناسه واریز 311070276140107000000009102205