# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1101-CONF2 اثرات سرمایه اجتماعی در نظام بخشی فضای شهری جهت برگزاری مراسم مذهبی (نمونه موردی مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان) اسماعیل دویران مقاله پذیرفته شده است
2 1075-CONF2 اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‌های ایران زهره اسدی، مهدی ذوالفقاری مقاله پذیرفته شده است
3 1080-CONF2 (R1) ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان بین‌الملل سیدمحمدباقر جعفری، صدیقه یعقوبی مقاله پذیرفته شده است
4 1092-CONF2 ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی : بسط مدل رفتار برنامه ریزی شده امین مرادی مقاله پذیرفته شده است
5 1020-CONF2 اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی و مسئله رونق اقتصادی حمید ملک زاده مقاله پذیرفته شده است
6 1091-CONF2 بازتولید توسعه اقتصادی بر اساس شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در ایران بهرام سرمست مقاله پذیرفته شده است
7 1042-CONF2 بررسی آثار فقدان سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار درکشورهای مسلمان منتخب نازی محمدزاده اصل مقاله پذیرفته شده است
8 1097-CONF2 بررسی تاثیر ارزش و ریسک ادراک شده سبز بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی اعتماد سبز (مورد مطالعه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره ای یک دو سه اهواز) سیده اسماء شرفاء مقاله پذیرفته شده است
9 1003-CONF2 بررسی تاثیر اکو توریسم بر توسعه گردشگری و کارآفرینی در روستاهای حاشیه اردبیل حسن نوروزوند مقاله پذیرفته شده است
10 1054-CONF2 بررسی تاثیر جو سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شعب بیمه ای شهر زنجان مجید پابرجای زنجانی مقاله پذیرفته شده است
11 1058-CONF2 بررسی تاثیر حقوق شهروندی برکیفیت زندگی محسن رحیمی، آیت ا.. اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
12 1032-CONF2 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تقویت تاب‌آوری محلی در برابر مخاطرات طبیعی (موردمطالعه: شهر ایذه) داود شهپری ثانی، سید مهدی موسوی شهیدی، امید اندرز مقاله پذیرفته شده است
13 1063-CONF2 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با نقش تعدیل‌گری اثرات گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز) امین فرجی، مریم گلستانی مقاله پذیرفته شده است
14 1001-CONF2 بررسی توسعه‏ی کمی آموزش عالی ایران در چهارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD) حامد میرزائی عباس آبادی مقاله پذیرفته شده است
15 1064-CONF2 بررسی رابطه بین انگیزش و اعتماد اجتماعی با تمایل به ‏خرید با توجه به نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی مجید نصیری، حسین عباسیان مقاله پذیرفته شده است
16 1040-CONF2 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم وحید اسفندانی، فخرالدین محمودیان، آزیتا علوی پور رفسنجانی مقاله پذیرفته شده است
17 1045-CONF2 بررسی کارکردهای تربیت دینی و اجتماعی دانشجویان در توسعه پایدار نظام تعلیم و تربیت و جهانی شدن آموزش با رویکرد مبانی انسان شناختی اسلامی ( بااستفاده از دیدگاه شهید مرتضی مطهری) زهره تقوی، نیره سادات سعادتمند، الهه ارجمند مقاله پذیرفته شده است
18 1002-CONF2 بررسی مدیریت توسعه محله‌ای و توسعه پایدار محلات و ارائه الگوی توانمند سازی (مطالعه موردی: شهرک کوثر اردبیل) حسن نوروزوند مقاله پذیرفته شده است
19 1011-CONF2 (R1) بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر زمینه‌های توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستاییان ایستگاه بیشه شهرستان خرم‌آباد وحید شرفی سرابی، ملیحه فلکی، کبری پیرداده بیرانوند مقاله پذیرفته شده است
20 1059-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار از طریق اثرگذاری بر عوامل موثر آن حمیدرضا یزدانی، فاطمه جادران، زینب فرجود مقاله پذیرفته شده است
21 1043-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری پایدار در منطقه شهریار جواد سیاهکالی مرادی، فرزانه خسروانی، رسول قربانعلی زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
22 1023-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی شهروندان(موردمطالعه: محله کوی شهرداری بناب) محمد صدیق مقاله پذیرفته شده است
23 1083-CONF2 بررسی نقش شفافیت قوه قضاییه در توسعه سرمایه اجتماعی ایران سید جعفر اسحاقی، مهدی شیدائیان، زهرا رجایی مقاله پذیرفته شده است
24 1065-CONF2 برنامه‌‎ریزی شهری به منظور ارتقاء شاخص‌های هم‌بستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی در راستای تحقق محله‌ پایدار مریم روستا، کیانا تعبدی مقاله پذیرفته شده است
25 1027-CONF2 پیشران سرمایه اجتماعی در دوران گذار از حکومت های تمرکز گرا به حکمرانی خوب و توسعه پایدار امیر قدسی مقاله پذیرفته شده است
26 1014-CONF2 (R1) تاثیر حاکمیت بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: عملکرد دستگاه‌های دولتی در ایران) میثم مظفر، حسین ‌علی احمدی جشفقانی مقاله پذیرفته شده است
27 1057-CONF2 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تأمین مالی جمعی: مروری نظام‌مند ادبیات سیدمحمدباقر جعفری، پگاه پورزنجانی مقاله پذیرفته شده است
28 1085-CONF2 تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت جمعسپاری مالی مینا مهرنوش، مجتبی بهرامی گرو، زهرا شهسواری مقاله پذیرفته شده است
29 1090-CONF2 تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری راهبردی باتوجه به نقش تعدیلگر جو سازمانی نوآورانه فاطمه معتمدی گلوگاهی، عبدالله توکلی مقاله پذیرفته شده است
30 1033-CONF2 تأملی در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه: با تأکید بر نقش میانجی قابلیت های پویا عباسعلی رستگار، محسن عین علی، هوشمند باقری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
31 1093-CONF2 (R2) تبیین نظری رفتار انتخاباتی بر اساس رویکرد سرمایه اجتماعی و فرهنگی رضا الهویردی زاده، مهیار نائیجی کیاکلا مقاله پذیرفته شده است
32 1009-CONF2 تبیین نقش نظام مدیریت استعداد در ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان جواد محمدصالحی مقاله پذیرفته شده است
33 1037-CONF2 تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی و تحریم های بین المللی بر توسعه پایدار انسانی بهروز صادقی مقاله پذیرفته شده است
34 1084-CONF2 تحلیل جنبه های مثبت احیاء پلیس قضائی از منظر افزایش سرمایه اجتماعی نهاد قضایی کشور مهدی شیدائیان مقاله پذیرفته شده است
35 1069-CONF2 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر سرمایه های اجتماعی و مدیریت بحران های طبیعی نمونه مورد: (کلانشهر مشهد). پروین یوسفی، فریبا صحنه مقاله پذیرفته شده است
36 1061-CONF2 تربیت زیست‌محیطی زرتشتی با تاکید بر اهمیت آن برای توسعه پایدار موسی توماج ایری، افضل السادات حسینی دهشیری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
37 1052-CONF2 تعاملات سرمایه اجتماعی ونقش آن در ثبات امنیت اجتماعی علی بنایی، حمیده عباسی، آمنه مالمیر مقاله پذیرفته شده است
38 1018-CONF2 (R1) توسعه سرمایه اجتماعی با تکیه‌بر مفهوم عدالت در اسلام (موردمطالعه: کاربرد عدالت اقتصادی قرآنی در قانون تأمین اجتماعی ایران) حسین ‌علی احمدی جشفقانی، سیدجواد سادات فریزنی مقاله پذیرفته شده است
39 1010-CONF2 جایگاه سیاست‌های کلی در حفاظت از محیط‌ زیست یاور شعبانی، مهدی مقدسی مقاله پذیرفته شده است
40 1071-CONF2 درآمدی بر «نظریه سرمایه اجتماعی» با تکیه بر آموزه های شیعه حامد پوررستمی مقاله پذیرفته شده است
41 1102-CONF2 رابطه بین رسانه ها و فضای مجازی با فرهنگ خانواده کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سیمین نقش، امید غیائی اصفهانی، سحر میرزایی مقاله پذیرفته شده است
42 1107-CONF2 رابطه حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر مشارکت اجتماعی حسین منصوری مقاله پذیرفته شده است
43 1044-CONF2 رسانه‌های اجتماعی پلت‌فرمی برای سرمایه اجتماعی: مطالعه‌ای از کاربرد تلگرام طی زلزله سال 2017 کرمانشاه سیدعلی بدری، نسرین کاظمی مقاله پذیرفته شده است
44 1021-CONF2 (R1) سلامتی و امنیت اجتماعی با رویکرد تعاملات توسعه پایدار در بلوک‌های 17و 18 و 19 شهرک اکباتان فرید احمدیان مقاله پذیرفته شده است
45 1104-CONF2 سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه معصومه مقیمی، امیرمحمد خذری مقاله پذیرفته شده است
46 1007-CONF2 سنجش میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی در راستای رسیدن به توسعه پایدار (مورد مطالعه شهر قیدار ) حسین حاتمی نژاد، وحید یوسفی، داوود مقدم مقاله پذیرفته شده است
47 1036-CONF2 شاخص های کارآمد همدلی و همزبانی درتولید سرمایه اجتماعی(باتاکید براندیشه اسلامی) حسن صادق زاده، علی باقی نصرآبادی مقاله پذیرفته شده است
48 1026-CONF2 شناخت و تحلیل عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه ی پایدار گردشگری در استانهای شمالی کشور (مطالعه ی موردی استان مازندران) حسین ایرانی مقاله پذیرفته شده است
49 1049-CONF2 شناسایی پیامدها و عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی مینا خوشرو مقاله پذیرفته شده است
50 1077-CONF2 شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر بهبود سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد) محمد میره ای، سید علی حسینی، عبدالرضا عزیزی فرد مقاله پذیرفته شده است
51 1113-CONF2 عوامل موثر در تقویت مولفه‌های سرمایه اجتماعی از منظر قرآن وحدیث سید حسین بکائی، سعید عبدالمنافی مقاله پذیرفته شده است
52 1035-CONF2 کاربست سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری مشارکتی علی صمدی، پارسا ارباب مقاله پذیرفته شده است
53 1047-CONF2 (R2) کارکرد سرمایه اجتماعی در بحران های اجتماعی و سیاسی (مطالعه موردی: سیل بهار 1398 و بحران ارز و طلا در سال 1398) سهراب عسگری، معصومه هداوند، ماهره کوهنورد مقاله پذیرفته شده است
54 1060-CONF2 مالکیت و تعاملات اجتماعی در انواع تیپولوژی فضایی (نمونه موردی معابر و کوچه های بن بست) مائده سادات هاشمی طهرانی مقاله پذیرفته شده است
55 1046-CONF2 مداقه‌ای آینده‌پژوهانه بر سنجش سرمایه اجتماعی با تاکید بر تغییرات نسلی محسن طاهری دمنه، فائزه هاتف نیا مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
56 1039-CONF2 مروری بر سرمایه اجتماعی: تحلیل بیبلیومتریک و کلاسترینگ سید نورالدین حسینی ابوتربه، نوید محمدی، سعید حشمتی، محمدرضا طیب نیا مقاله پذیرفته شده است
57 1096-CONF2 مطالعه روند آلودگی هوای شهر تهران طی سال‌های 1386 الی1397 و ارتباط آن با توسعه پایدار احسان کریمی منش، الهه پهلوان مقاله پذیرفته شده است
58 1081-CONF2 مقایسه صفات انگیزشی و سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان در واحدهای تولیدی با و بدون رفتار های ضد تولید محمد تاجیک، امیر تاجیک مقاله پذیرفته شده است
59 1067-CONF2 مولفه‌های حکومت اعتمادآفرین در نهج‌البلاغه ابراهیم محمدی قراسویی مقاله پذیرفته شده است
60 1031-CONF2 نظریه «دوستی تعالی‌بخش» و دلالت‌های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور امیرحسین بنائی، حمید پارسانیا، حسن زارعی متین مقاله پذیرفته شده است
61 1056-CONF2 نقش زنان در توسعه پایدار با رویکرد توسعه اقتصادی سمیه ملازاده مقاله پذیرفته شده است
62 1034-CONF2 نقش گردشگری بافت تاریخی شهر بیرجند در بهبود سرمایه اجتماعی مریم زمانیان، معصومه حافظ رضازاده مقاله پذیرفته شده است
63 1089-CONF2 نقش معاونان پرورشی مدارس ابتدایی در ارتقا سرمایه اجتماعی دانش آموزان فاطمه قدمیاری، ناهید نادری بنی مقاله پذیرفته شده است
64 1024-CONF2 نگاشت جایگاه سرمایه اجتماعی در رابطه بین تواضع فرهنگی و یادگیری کارآفرینانه از طریق تغییر مدل ذهنی بهزاد محمدیان مقاله پذیرفته شده است