# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1101-CONF2 اثرات سرمایه اجتماعی در نظام بخشی فضای شهری جهت برگزاری مراسم مذهبی (نمونه موردی مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان) اسماعیل دویران مقاله پذیرفته شده است
2 1075-CONF2 اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‌های ایران زهره اسدی، مهدی ذوالفقاری مقاله پذیرفته شده است
3 1080-CONF2 (R1) ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان بین‌الملل سیدمحمدباقر جعفری، صدیقه یعقوبی مقاله پذیرفته شده است
4 1092-CONF2 ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی : بسط مدل رفتار برنامه ریزی شده امین مرادی مقاله پذیرفته شده است
5 1020-CONF2 اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی و مسئله رونق اقتصادی حمید ملک زاده مقاله پذیرفته شده است
6 1091-CONF2 بازتولید توسعه اقتصادی بر اساس شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در ایران بهرام سرمست مقاله پذیرفته شده است
7 1042-CONF2 بررسی آثار فقدان سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار درکشورهای مسلمان منتخب نازی محمدزاده اصل مقاله پذیرفته شده است
8 1097-CONF2 (R1) بررسی تاثیر ارزش و ریسک ادراک شده سبز بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی اعتماد سبز (مورد مطالعه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره ای یک دو سه اهواز) سیده اسماء شرفاء، مریم درویشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1003-CONF2 بررسی تاثیر اکو توریسم بر توسعه گردشگری و کارآفرینی در روستاهای حاشیه اردبیل حسن نوروزوند مقاله پذیرفته شده است
10 1054-CONF2 بررسی تاثیر جو سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شعب بیمه ای شهر زنجان مجید پابرجای زنجانی مقاله پذیرفته شده است
11 1058-CONF2 بررسی تاثیر حقوق شهروندی برکیفیت زندگی محسن رحیمی، آیت ا.. اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
12 1063-CONF2 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با نقش تعدیل‌گری اثرات گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز) امین فرجی، مریم گلستانی مقاله پذیرفته شده است
13 1001-CONF2 بررسی توسعه‏ی کمی آموزش عالی ایران در چهارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD) حامد میرزائی عباس آبادی مقاله پذیرفته شده است
14 1064-CONF2 بررسی رابطه بین انگیزش و اعتماد اجتماعی با تمایل به ‏خرید با توجه به نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی مجید نصیری، حسین عباسیان مقاله پذیرفته شده است
15 1040-CONF2 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم وحید اسفندانی، فخرالدین محمودیان، آزیتا علوی پور رفسنجانی مقاله پذیرفته شده است
16 1045-CONF2 بررسی کارکردهای تربیت دینی و اجتماعی دانشجویان در توسعه پایدار نظام تعلیم و تربیت و جهانی شدن آموزش با رویکرد مبانی انسان شناختی اسلامی ( بااستفاده از دیدگاه شهید مرتضی مطهری) زهره تقوی، نیره سادات سعادتمند، الهه ارجمند مقاله پذیرفته شده است
17 1002-CONF2 بررسی مدیریت توسعه محله‌ای و توسعه پایدار محلات و ارائه الگوی توانمند سازی (مطالعه موردی: شهرک کوثر اردبیل) حسن نوروزوند مقاله پذیرفته شده است
18 1011-CONF2 (R1) بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر زمینه‌های توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستاییان ایستگاه بیشه شهرستان خرم‌آباد وحید شرفی سرابی، ملیحه فلکی، کبری پیرداده بیرانوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1059-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار از طریق اثرگذاری بر عوامل موثر آن حمیدرضا یزدانی، فاطمه جادران، زینب فرجود مقاله پذیرفته شده است
20 1043-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری پایدار در منطقه شهریار جواد سیاهکالی مرادی، فرزانه خسروانی، رسول قربانعلی زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
21 1023-CONF2 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی شهروندان(موردمطالعه: محله کوی شهرداری بناب) محمد صدیق مقاله پذیرفته شده است
22 1083-CONF2 بررسی نقش شفافیت قوه قضاییه در توسعه سرمایه اجتماعی ایران سید جعفر اسحاقی، مهدی شیدائیان، زهرا رجایی مقاله پذیرفته شده است
23 1065-CONF2 برنامه‌‎ریزی شهری به منظور ارتقاء شاخص‌های هم‌بستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی در راستای تحقق محله‌ پایدار مریم روستا، کیانا تعبدی مقاله پذیرفته شده است
24 1027-CONF2 پیشران سرمایه اجتماعی در دوران گذار از حکومت های تمرکز گرا به حکمرانی خوب و توسعه پایدار امیر قدسی مقاله پذیرفته شده است
25 1014-CONF2 (R1) تاثیر حاکمیت بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: عملکرد دستگاه‌های دولتی در ایران) میثم مظفر، حسین ‌علی احمدی جشفقانی مقاله پذیرفته شده است
26 1057-CONF2 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تأمین مالی جمعی: مروری نظام‌مند ادبیات سیدمحمدباقر جعفری، پگاه پورزنجانی مقاله پذیرفته شده است
27 1085-CONF2 تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت جمعسپاری مالی مینا مهرنوش، مجتبی بهرامی گرو، زهرا شهسواری مقاله پذیرفته شده است
28 1090-CONF2 تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری راهبردی باتوجه به نقش تعدیلگر جو سازمانی نوآورانه فاطمه معتمدی گلوگاهی، عبدالله توکلی مقاله پذیرفته شده است
29 1033-CONF2 تأملی در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه: با تأکید بر نقش میانجی قابلیت های پویا عباسعلی رستگار، محسن عین علی، هوشمند باقری مقاله پذیرفته شده است
30 1093-CONF2 (R2) تبیین نظری رفتار انتخاباتی بر اساس رویکرد سرمایه اجتماعی و فرهنگی رضا الهویردی زاده، مهیار نائیجی کیاکلا مقاله پذیرفته شده است
31 1009-CONF2 تبیین نقش نظام مدیریت استعداد در ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان جواد محمدصالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1037-CONF2 تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی و تحریم های بین المللی بر توسعه پایدار انسانی بهروز صادقی مقاله پذیرفته شده است
33 1084-CONF2 تحلیل جنبه های مثبت احیاء پلیس قضائی از منظر افزایش سرمایه اجتماعی نهاد قضایی کشور مهدی شیدائیان مقاله پذیرفته شده است
34 1069-CONF2 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر سرمایه های اجتماعی و مدیریت بحران های طبیعی نمونه مورد: (کلانشهر مشهد). پروین یوسفی، فریبا صحنه مقاله پذیرفته شده است
35 1061-CONF2 تربیت زیست‌محیطی زرتشتی با تاکید بر اهمیت آن برای توسعه پایدار موسی توماج ایری، افضل السادات حسینی دهشیری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
36 1052-CONF2 تعاملات سرمایه اجتماعی ونقش آن در ثبات امنیت اجتماعی علی بنایی، حمیده عباسی، آمنه مالمیر مقاله پذیرفته شده است
37 1018-CONF2 (R1) توسعه سرمایه اجتماعی با تکیه‌بر مفهوم عدالت در اسلام (موردمطالعه: کاربرد عدالت اقتصادی قرآنی در قانون تأمین اجتماعی ایران) حسین ‌علی احمدی جشفقانی، سیدجواد سادات فریزنی مقاله پذیرفته شده است
38 1010-CONF2 جایگاه سیاست‌های کلی در حفاظت از محیط‌ زیست یاور شعبانی، مهدی مقدسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1071-CONF2 درآمدی بر «نظریه سرمایه اجتماعی» با تکیه بر آموزه های شیعه حامد پوررستمی مقاله پذیرفته شده است
40 1102-CONF2 رابطه بین رسانه ها و فضای مجازی با فرهنگ خانواده کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سیمین نقش، امید غیائی اصفهانی، سحر میرزایی مقاله پذیرفته شده است
41 1107-CONF2 رابطه حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر مشارکت اجتماعی حسین منصوری مقاله پذیرفته شده است
42 1044-CONF2 رسانه‌های اجتماعی پلت‌فرمی برای سرمایه اجتماعی: مطالعه‌ای از کاربرد تلگرام طی زلزله سال 2017 کرمانشاه سیدعلی بدری، نسرین کاظمی مقاله پذیرفته شده است
43 1021-CONF2 (R1) سلامتی و امنیت اجتماعی با رویکرد تعاملات توسعه پایدار در بلوک‌های 17و 18 و 19 شهرک اکباتان فرید احمدیان مقاله پذیرفته شده است
44 1104-CONF2 سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه معصومه مقیمی، امیرمحمد خذری مقاله پذیرفته شده است
45 1007-CONF2 سنجش میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی در راستای رسیدن به توسعه پایدار (مورد مطالعه شهر قیدار ) حسین حاتمی نژاد، وحید یوسفی، داوود مقدم مقاله پذیرفته شده است
46 1036-CONF2 شاخص های کارآمد همدلی و همزبانی درتولید سرمایه اجتماعی(باتاکید براندیشه اسلامی) حسن صادق زاده، علی باقی نصرآبادی مقاله پذیرفته شده است
47 1026-CONF2 شناخت و تحلیل عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه ی پایدار گردشگری در استانهای شمالی کشور (مطالعه ی موردی استان مازندران) حسین ایرانی مقاله پذیرفته شده است
48 1049-CONF2 شناسایی پیامدها و عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی مینا خوشرو مقاله پذیرفته شده است
49 1077-CONF2 شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر بهبود سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد) محمد میره ای، سید علی حسینی، عبدالرضا عزیزی فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1113-CONF2 عوامل موثر در تقویت مولفه‌های سرمایه اجتماعی از منظر قرآن وحدیث سید حسین بکائی، سعید عبدالمنافی مقاله پذیرفته شده است
51 1035-CONF2 کاربست سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری مشارکتی علی صمدی، پارسا ارباب مقاله پذیرفته شده است
52 1047-CONF2 (R2) کارکرد سرمایه اجتماعی در بحران های اجتماعی و سیاسی (مطالعه موردی: سیل بهار 1398 و بحران ارز و طلا در سال 1398) سهراب عسگری، معصومه هداوند، ماهره کوهنورد مقاله پذیرفته شده است
53 1060-CONF2 مالکیت و تعاملات اجتماعی در انواع تیپولوژی فضایی (نمونه موردی معابر و کوچه های بن بست) مائده سادات هاشمی طهرانی مقاله پذیرفته شده است
54 1046-CONF2 مداقه‌ای آینده‌پژوهانه بر سنجش سرمایه اجتماعی با تاکید بر تغییرات نسلی محسن طاهری دمنه، فائزه هاتف نیا مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
55 1039-CONF2 مروری بر سرمایه اجتماعی: تحلیل بیبلیومتریک و کلاسترینگ سید نورالدین حسینی ابوتربه، نوید محمدی، سعید حشمتی، محمدرضا طیب نیا مقاله پذیرفته شده است
56 1096-CONF2 مطالعه روند آلودگی هوای شهر تهران طی سال‌های 1386 الی1397 و ارتباط آن با توسعه پایدار احسان کریمی منش، الهه پهلوان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1081-CONF2 مقایسه صفات انگیزشی و سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان در واحدهای تولیدی با و بدون رفتار های ضد تولید محمد تاجیک، امیر تاجیک مقاله پذیرفته شده است
58 1067-CONF2 مولفه‌های حکومت اعتمادآفرین در نهج‌البلاغه ابراهیم محمدی قراسویی مقاله پذیرفته شده است
59 1031-CONF2 نظریه «دوستی تعالی‌بخش» و دلالت‌های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور امیرحسین بنائی، حمید پارسانیا، حسن زارعی متین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1056-CONF2 نقش زنان در توسعه پایدار با رویکرد توسعه اقتصادی سمیه ملازاده مقاله پذیرفته شده است
61 1034-CONF2 نقش گردشگری بافت تاریخی شهر بیرجند در بهبود سرمایه اجتماعی مریم زمانیان، معصومه حافظ رضازاده مقاله پذیرفته شده است
62 1089-CONF2 نقش معاونان پرورشی مدارس ابتدایی در ارتقا سرمایه اجتماعی دانش آموزان فاطمه قدمیاری، ناهید نادری بنی مقاله پذیرفته شده است
63 1024-CONF2 نگاشت جایگاه سرمایه اجتماعی در رابطه بین تواضع فرهنگی و یادگیری کارآفرینانه از طریق تغییر مدل ذهنی بهزاد محمدیان مقاله پذیرفته شده است