راهنمای ثبت نام و شرکت در همایش

 

1)     در سایت همایش ثبت نام کنید.

2)     مقاله خود را طبق راهنمای نگارش مقاله آماده نموده و قبل از پایان زمان مقرر برای ارسال مقالات، از طریق سایت همایش ارسال کنید.

3)     بر اساس نتیجه داوری، مقاله را اصلاح و ارسال نمایید.

4)     بعد از دریافت پذیرش مقاله، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایید(همایش برای دانشجویان و اساتید دانشکدگان فارابی رایگان است. همچنین مقاله ارسالی اگر به زبان انگلیسی باشد رایگان است.در غیر اینصورت هزینه ارایه گواهی مقاله در همایش برای دانشجویان 200 هزار تومان و برای سایر افراد 250 هزار تومان است).

شماره شبای حساب دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی IR390100004001070203005693 با شناسه واریز 311070276140107000000009102205

5)     تصویر فیش واریز هزینه ثبت نام را به ای میل  mirehei@ut.ac.ir  ارسال نمایید.