در صورت هرگونه سوال یا نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر محمد میره ای مکاتبه نمایید:  mirehei@ut.ac.ir

یا اینکه با دبیرخانه همایش - آقای ناصری زاده به شماره 02536166158 در طی ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.