بسته های حمایتی از همایش

 

بستة زرین

الف ـ حمایت مالی: 300 میلیون ریال

 

 • - حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورای سیاستگزاری کنفرانس
 • - اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • - درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • - اختصاص نیم ساعت سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.
 • - درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس
 • - درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • - امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شرکت کنندگان
 • - قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 • -درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  کنفرانس
 • -امکان ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس
 • - پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
 • - قرار دادن دو استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
 • - درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان کنفرانس
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاری از 5نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • - قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • - تخصیص یک بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنفرانس
 • - درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

ب ـ بستة سیمین

حمایت مالی: 200 میلیون ریال

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • اختصاص 20 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • دعوت افتخاری از 4 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • تخصیص یک بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

ج ـ بستة برنزین

حمایت مالی: 100میلیون ریال

 

- درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی

- درج نام و لوگو در روی CD کنفرانس

- اختصاص 10 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.

- دعوت افتخاری از 3 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس.

- تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس

- قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

د- بسته عادی

حمایت مالی 50 میلیون ریالی

 • - درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • - قراردادن کارت ویزیت حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • - قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس