با حضور مهمانان خارجی ؛ همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود
01 اردیبهشت 1401
با حضور مهمانان خارجی ؛

همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود

ه گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حمید زارع بعدازظهر امروز در نشست خبری اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری که در دانشکدگان پردیس فارابی تهران برگزار شد، اظهار داشت: سومین همایش اردیبهشت 1401 با حضور مهمانان از دانشگاه‌های خارجی به‌صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد.
رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران به محور ویژه همایش نیز اشاره کرد و بیان داشت: بیماری‌های واگیردار، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری، تاب‌آوری و مدیریت بیماری‌های واگیردار، سرمایه اجتماعی و مدیریت بیماری‌های واگیردار، درس‌آموخته‌های کرونا ویروس، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری و شهر هوشمند و سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری بخش‌های وِیژه را در برمی‌گیرد.

 
سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه است

در ادامه این نشست حسن زارعی متین دبیر این همایش اظهار داشت: درگذشته انسان‌ها به جایی رسیدند که سرمایه مالی می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد.
وی تصریح کرد: اما امروز آن چیزی که مهم است، سرمایه اجتماعی است و در واقع در تعریف آن می‌گوییم ارزش‌ها و هنجاری مشترک بین افراد که این هنجارها بتوانند نقش سرمایه ایجاد کنند.
دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ابراز داشت: به هر میزان که سرمایه اجتماعی بالاتر باشد میزان سلامت روحی و روانی جامعه بیشتر است و در برابر آسیب‌های اجتماعی پایین می‌آید.
 وی با بیان این که مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه سرمایه اجتماعی است، گفت: توجه به سرمایه اجتماعی یک هدف و تکلیف برای همه مسلمانان است.
زارعی متین تاکید کرد: درگذشته سرمایه اجتماعی در کشور ما بسیار بالاتر بود و این مشارکت را می‌توان در جنگ تحمیلی دید.


اولین هسته پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی در دانشکدگان فارابی تهران تشکیل شد

محمد میره ای عضو شورای سیاستگذاری این همایش نیز اظهار داشت: اولین هسته پژوهشی در دانشگاه تهران در زمینه سرمایه‌های اجتماعی در دانشکدگان پردیس فارابی تهران در قم تشکیل شد.
میره ای به اقدامات انجام شده در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: چاپ مجله و کتاب‌های مختلف در زمینه سرمایه اجتماعی در کنار سایر برنامه‌های پژوهشی در این زمینه موجب شد که توجه به موضوع سرمایه اجتماعی بیش‌ازپیش شود.
وی خاطرنشان کرد: استقبال خوبی از پژوهش‌ها صورت‌گرفته که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در جامعه است و برای همایش نیز مقالات خوبی دریافت شده است.