دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه است
01 اردیبهشت 1401
دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری:
سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه است

به گزارش خبرگزاری حوزه، حسن زارعی متین بعداز ظهر امروز در نشست خبری اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری که در سالن مطهری دانشکدگان پردیس فارابی تهران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف دانشگاه مسئولیت اجتماعی است و از سال ۹۳ با کارهای تحقیقی که صورت دادیم به این مهم رسیدیم که در زمینه موضوعات اجتماعی باید ورود جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: هرساله همایش سرمایه اجتماعی را برگزار و در کنار این موضوعات به کارهای پژوهشی هم پرداختیم.

زارعی متین به نگاه انسان‌ها درگذشته‌ها اشاره کرد و بیان داشت: درگذشته انسان‌ها به جایی رسیدند که سرمایه مالی می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد.

وی ادامه داد: سرمایه مالی به این برمی‌گردد که چه چیزی داریم و به چه نحوی می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم، سرمایه مالی لازم است و کافی نیست به همین علت به سمت سرمایه انسانی رفتیم و گفتیم که چه چیزی می‌دانید در گام بعدی به این سمت رفتیم که بازار چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن نیروی انسانی تعریف می‌شود

زارعی متین تصریح کرد: اما امروز آن چیزی که مهم است، سرمایه اجتماعی است و در واقع در تعریف آن می‌گوییم ارزش‌ها و هنجاری مشترک بین افراد که این هنجارها بتوانند نقش سرمایه ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی در واقع قدرت نرم است که مهم‌ترین رکن آن سرمایه اجتماعی است و در این میان مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد است، دولت زمانی می‌تواند موفقیت باشد که بین مردم دارای مقبولیت داشته باشد و مردم با دولت همراه باشند

دبیر همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ابراز داشت: به هر میزان که سرمایه اجتماعی بالاتر باشد میزان سلامت روحی و روانی جامعه بیشتر است و در برابر آسیب‌های اجتماعی پایین می‌آید.

وی با بیان این که مهم‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه سرمایه اجتماعی است، گفت: توجه به سرمایه اجتماعی یک هدف و تکلیف برای همه مسلمانان است.

زارعی متین تاکید کرد: درگذشته سرمایه اجتماعی در کشور ما بسیار بالاتر بود و این مشارکت را می‌توان در جنگ تحمیلی دید.