سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی
01 اردیبهشت 1401
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی

حمید زارع در نشست خبری سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی با شعار تاب آوری که با حضور اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران ظهر امروز برگزار شد، از برگزاری این همایش در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: در این رابطه نشست هایی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. دو کنفرانس اولیه به صورت داخلی برگزار شد و با توجه به نقشه راه برگزار کنندگان این کنفرانس مقرر شد کنفرانس پیش رو در سطح بین المللی برگزار شود.
رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: شورای سیاستگذاری این کنفرانس ترکیبی است از متخصصان داخلی و خارجی وهمواره تلاش به دریافت مقالات بین المللی است.
وی همچنین از حضور اساتید دانشگاه های خارجی به عنوان اعضای اصلی کنفرانس خبر داد.
زارع با اشاره به محور های اصلی همایش بین المللی سرمایه اجتماعی با شعار تاب آوری، گفت: این کنفرانس در دو محور اصلی  مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی و پیوند های نهادی سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی دنبال خواهد شد.
رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران موضوعاتی از قبیل سرمایه اجتماعی و تاب آوری سیاسی،فرهنگی، شهری، صنعتی،عملیاتی،بهداشتی، زیست محیطی و مدیریت بحران را  محورهای قابل بررسی در این کنفرانس دانست.
شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ فروردین سال آینده مهلت ارسال آثار وجود دارد و تا کنون ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و این همایش میزبان مهمانانی از کشور های رومانی، اسپانیا،اوکراین و غیره خواهد بود.

 

https://www.isna.ir/news/1400121713719/