همکاری رسانه ای با وبسایت های نمایه کننده بین المللی
13 آبان 1400
همکاری رسانه ای با وبسایت های نمایه کننده بین المللی

بنا بر اعلام کمیته اجرایی همایش، در فاصله 124 روز مانده تا برگزاری این رویداد بین المللی، سایت های مختلفی اقدام به نمایه سازی همایش نموده که لینک صفحه همایش در این وبسایت ها، جهت مشاهده و به اشتراک گذاری در ذیل همین خبر اعلام می گردد:

https://internationalconferencealerts.com/eventdetails.php?id=1544693

.

.

این لیست در حال تکمیل می باشد...