دکتر جاناتان ریشنتال
29 فروردین 1401
دکتر جاناتان ریشنتال

دکتر جاناتان ریشنتال یک پیشرو و رهبر در کسب و کار، فناوری و برنده چندین جایزه است. او یک مدیر ارشد مهندسی نرم افزار، مدیر نوآوری فناوری بوده است که در حال حاضر بنیانگذار شرکت مشاوره، سرمایه گذاری و آموزش Human Future است و همچنین آموزش آنلاین برای LinkedIn Learning ایجاد می کند. او سه کتاب در مورد آینده شهرها نوشته است: شهرهای هوشمند برای آدمک‌ها، کتاب فعالیت‌های کاوش در شهرهای هوشمند برای کودکان و کاوش در شهرها در زمان خواب.