اولین هسته پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی در دانشکدگان فارابی تهران تشکیل شد
01 اردیبهشت 1401
اولین هسته پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی در دانشکدگان فارابی تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری حوزه، محمد میره ای بعدازظهر امروز در نشست خبری اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری که در سالن مطهری دانشکدگان پردیس فارابی تهران برگزار شد، اظهار داشت: تا چند سال پیش در کشور اهمیت سرمایه اجتماعی چندان موردتوجه واقع نمی‌شد اما در چند سال اخیر خصوصاً در دانشکدگان پردیس فارابی تهران به این مهم پرداخته شد.

وی ادامه داد: این توجه تا جایی پیش رفت که اولین هسته پژوهشی در دانشگاه تهران در زمینه سرمایه‌های اجتماعی در دانشکدگان پردیس فارابی تهران در قم تشکیل شد.

میره ای به اقدامات انجام شده در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: چاپ مجله و کتاب‌های مختلف در زمینه سرمایه اجتماعی در کنار سایر برنامه‌های پژوهشی در این زمینه موجب شد که توجه به موضوع سرمایه اجتماعی بیش‌ازپیش شود.

وی خاطرنشان کرد: استقبال خوبی از پژوهش‌ها صورت‌گرفته که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در جامعه است و برای همایش نیز مقالات خوبی دریافت شده است.

عضو شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری تاکید کرد: یکی از اقدامات درخشان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزاری این همایش بین‌المللی است که قطعاً بازتاب‌های خوبی خواهد داشت.