سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود
01 اردیبهشت 1401
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

به گزارش قم نیوز دکتر امین فرجی، دبیر اجرایی همایش درباره همایش گفت: دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1397 اقدام به برگزاری اولین دوره همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت نمود. از آنجا که این همایش با موفقیت برگزار شد و مورد استقبال جدی جامعه علمی و مسئولین اجرایی کشور قرار گرفت. بر این اساس دومین دوره همایش سرمایه اجتماعی به دلیل اهمیت شرایط سیاسی، اقتصادی و سرزمینی ایران، با محوریت توسعه پایدار در آبان ماه 1398 برگزار شد.

وی در ادامه افزود: پس از وقفه ای دو ساله به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران بر آن شد تا پس از برگزاری دو دوره موفق همایش سرمایه اجتماعی، سومین دوره این همایش را با در نظر گرفتن بحران جهانی کرونا، به صورت بین المللی و با محوریت تاب آوری در اردیبهشت ماه 1401 برگزار نماید. نویسندگان، دانشجویان و اساتید علمی ملی و بین المللی می توانند حداکثر مقالات خود را تا تاریخ 15ام فروردین ماه 1401 از طریق پرتال همایش اقدام به ارسال آثار خود نمایند. 

دبیر اجرایی همایش سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. گفت: شورای سیاست‌گزاری همایش اعتقاد دارد مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده و پیچیده می‌باشد و جنبه های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی را در برگرفته و تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مسایل اساسی ایران و جهان که سرمایه اجتماعی می تواند در آن نقش اساسی داشته باشد موضوع تاب آوری است. تاب آوری را چه مفهومی فردی یا اجتماعی تلقی کنیم و چه آن را به عنوان پدیده کالبدی و یا اقتصادی در نظر بگیریم که همه افراد جامعه در ساخت و حفظ آن مشارکت دارند، با سازه های سرمایه اجتماعی (اعم از اعتماد، اطمینان، مشارکت، امید و ...)  مرتبط است. از آنجا که سرمایه اجتماعی، اساس تعامل اجتماعی موثر محسوب می شود باعث افزایش تاب آوری می شود. 

فرجی کرد: امروزه تعاملات اجتماعی در سراسر دنیا تحت تأثیر چالش ویروس بدون مرز کرونا قرار گرفته است. این ویروس در ابتدا بیش از هر چیزی تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می شد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید جهانی برای اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماعی و دیگر تعاملات بشری شده است. با توجه به مساله تاب آوری به ویژه در شرایط همه گیری ویروس کرونا در جهان و جایگاه سرمایه اجتماعی در مدیریت آن، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در نظر دارد همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در تاب آوری را برگزار نماید.

کارگروه علمی، راهبری و اجرایی همایش بین‌المللی:
دبیر: دکتر محمد میره‌ای
دبیر علمی: دکتر حسن زارعی متین
دبیر اجرایی: دکتر امین فرجی
دبیر بین‌المللی: دکتر سید محمدباقر جعفری
اعضا کمیته علمی: دکتر برنارد مک کنا، دکتر زولتان کراجیسک، دکتر کیهان تاج‌الدینی، دکتر ابولحسن فقیهی، دکتر ابوالحسن شیخی، دکتر طلعت الله یاری و دکتر کرامت اله زیاری.

اعضای شورای سیاستگذاری:
دکتر حمید زارع، دکتر حسن زارعی متین، دکتر محمد میره‌ای، دکتر سید محمدباقر جعفری، دکتر امین فرجی و دکتر حمیدرضا ایرانی.

اعضای کمیته اجرایی:
ریحانه کاوسی، گلاره کوه‌کرد، سامان کیوان نیا، محمد جمالپور مطلق، امین قریبی، سامان کیوان نیا، امیرحسین پاینده و سیدمجید ناصری زاده.